Våran GDPR-Policy finns att tillgå på begäran, maila info@mylift.se.
Eran säkerhet och integritet är viktig för oss och vi har lagt stor fokus på detta redan innan GDPR/DFS (The General Data Protection Regulation/Dataskyddsförordningen) trädde i kraft.

preloader