Så här gör du
Fotografera din utsikt, arbetsplats och er hyrutrustning från Mylift tagga sedan ditt foto med #myliftsweden som du laddar upp på din instagram, facebook eller linkedin. Genom att du laddar upp din bild och hashtaggar den med #myliftsweden godkänner du ditt deltagande i tävlingen och våra tävlingsvillkor. Tänk på att du behöver ha ett öppet konto och offentlig delning för att vi ska kunna se och bedöma ditt bidrag. Tävlingen pågår till 2/4 respektive år fram till midnatt och vinnaren presenteras sedan på sociala medier. Respektive vinnare tar del av våra priser.

Ett år 5 vinnare
En jury utser 5 vinnare per år bland de bilder som lagts upp på Instagram linkedin eller Facebook med hashtaggen #myliftsweden. Bilderna bedöms efter kreativitet och presentation samt bästa knytning mot Mylift och vad vi står för. Juryn består av representanter från Mylift Sweden AB och deras beslut kan inte överklagas.
Vinnande foton publiceras på www.mylift.se/tavling efter det att tävlingen avslutats. Samma dag kontaktas vinnarna direkt av Mylift. Detta sker genom det sociala medier tävlingsdeltagaren använt för bilduppladdningen. Detta innebär att vinnaren måste lämna sina kontaktuppgifter till Mylift efter vi kontaktat er. Om inte vinnaren tar kontakt med Mylift sweden efter vi sökt er genom det sociala mediet, förlorar denne sitt pris.
Anställda hos Mylift Sweden AB samt deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Vinnare sen tidigare får delta i tävling men med mindre möjlighet att vinna inom närmsta åren.

Vinster
Presenteras inom kort
Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinst kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter.

Bildpolicy och upphovsrätt
Innehåller din bild människor måste dessa personer ge sitt samtycke för att du skickar in fotot och till Mylift hantering av fotona inom ramen för denna tävling, inklusive utnyttjandet av bilden i reklam, utan några krav på ersättning.
Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen intygar du att bidraget är ditt eget och överlåter upphovsrätten avseende bidraget till Mylift Sweden AB. Mylift har rätt att publicera vinnarna med namn och ort. Samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och att Mylift får använda bidraget utan begränsning i tid, på ett valfritt sätt inom Mylift normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
Mylift tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Mylift tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka slutresultatet av tävling.

Övriga reservationer
Mylift Sweden AB förbehåller sig rätten att vid behov ändra tävlingsvillkoren eller avbryta tävlingen. Tävlingen genomförs av Mylift Sweden AB utan stöd eller sponsring från vare sig Facebook, Instagram eller linkedin.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter(GDPR) som hanteras i samband med tävlingen kommer att behandlas av Mylift Sweden AB, som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen och kommer eventuellt utnyttjas i reklamsyften. Uppgifterna kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Du, inklusive de identifierbara personerna på ditt foto, har rätt att när som helst utan kostnad begära att få tillgång till och/eller komplettera era personuppgifter. Om era personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har ni också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
För att göra något av ovanstående eller för andra frågor rörande personuppgiftshantering och personuppgiftslagen, kontakta Richard Sundberg, rs@mylift.se

Har du frågor i anledning av tävlingen, vänligen kontakta rs@mylift.se

Facebook
Linkedin
Instagram

Vinnande bidrag 2017-2018 – Myliftsweden Instagram
/> </p>
<p>–</p>
  			    			  </div>
			</div>
			<div class=

preloader